Novinky

 

V úterý 28. května 2019 proběhlo v klášteře dominikánů v Praze slavnostní vyhlášení výsledků soutěže veřejných sbírek „Máme vybráno“. Děkujeme všem 719 hlasujícím, díky kterým se sbírka na bozkovské varhany umístila jako třetí v kategorii "Cena veřejnosti" a na účet veřejné sbírky tak přibude krásných 13 500 Kč. Děkujeme také Institutu pro památky a kulturu, o.p.s., který soutěž a konferenci pořádá, a partnerům akce - Ministerstvu kultury ČR a Národnímu památkovému ústavu.

 

Opět po roce se účastníme soutěže veřejných sbírek "Máme vybráno". Hlasujte, prosím, až do 20. května 2019 pro sbírku č. 110. Hlasování probíhá zde. Více informací naleznete zde. Mnohokrát všem děkujeme za podporu!

 

Pro větší přehlednost byl zcela ve spodní části stránky (pod články) vytvořen "Archiv novinek".

 

V restaurátorských dílnách proběhl v listopadu 2018 další kontrolní den. Na facebookových stránkách naleznete několik fotografií, jak práce na varhanách pokračují.

 

Omlouváme se, že stránky (především sekce "Novinky") nebyly příliš aktualizovány. Snažíme se více komunikovat především prostřednictvím facebookových stránek, ale i když se odmlčíme, nezahálíme. Oprava varhan pokračuje již VI. etapou záchranných prací, na které se velkou měrou podílí opět Liberecký kraj. Částka 300 tisíc korun, která nám byla na opravu poskytnuta, pomůže přiblížit náš cíl - rozeznít znovu bozkovské varhany ke cti Královny hor a pro potěchu příchozích.

 

V úterý 30. května 2017 se v dominikánském klášteře v Praze uskutečnila konference "Máme vybráno". Její součástí je i stejnojmenná soutěž veřejných sbírek, ve které si letos 1. místo v katerogii Cena veřejnosti odnesla sbírka na bozkovské varhany. Děkujeme všem, kteří nám zaslali svůj hlas. Vaše podpora přinesla finanční odměnu 30 tisíc korun, která bude použita na další restaurování. Více níže na stránce.

 

Opět po roce byla vyhlášena soutěž veřejných sbírek "Máme vybráno". Rádi bychom Vás požádali o zaslání hlasu pro veřejnou sbírku na varhany v Bozkově. Hlasování probíhá na www.mamevybrano.cz a číslo sbírky je 086. Hlasování bude ukončeno 21. května 2017. Mnohokrát děkujeme za pomoc!

 

Přejeme Vám požehnané Vánoce a vše dobré do nového roku. Děkujeme všem dárcům a přátelům Bozkova za podporu.  

 

Byla dokončena již IV. etapa restaurátorských prací, která se zaměřila především na vzdušnici hlavního stroje. Velkou část nákladů pokryla dotace Libereckého kraje, další pak veřejná sbírka a zdroje farnosti. Mnohokrát děkujeme a do roku nadcházejícího připravujeme další část oprav.  Několik fotografií nově zrestaurovaných částí si můžete prohlédnout na facebookových stránkách projektu.

 

Více informací naleznete ve spodní části stránky.

Veřejná sbírka účet číslo 3286101379/0800

Projekt záchrany varhan

Cílem projektu představeného na těchto webových stránkách je záchrana vzácných varhan z kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově. Tento královský nástroj, pocházející z roku 1852 z dílny významného albrechtického varhanáře Josefa Predigera, se v současné době nachází v havarijním stavu. Jedinou šancí pro jeho záchranu je okamžitý restaurátorských zásah, který však bude možné provést jen s pomocí Vás, dobrodinců, kterým není lhostejný osud památek.

Veřejná sbírka na "Záchranu vzácných bozkovských varhan" byla Římskokatolickou farností Bozkov dne 20. prosince 2012 řádně oznámena Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Mnohokrát děkujeme všem dárcům, díky kterým bylo prostřednictvím projektu "Adopce píšťal" přispěno do veřejné sbírky částkou 412 500 Kč (stav k 20. 12. 2019). Adoptováno bylo prozatím 776 píšťal z celkového počtu 1 298.

Od zahájení restaurátorských prací bylo v šesti etapách proinvestováno 2 453 775 Kč. Nyní probíhá etapa sedmá, jejíž rozpočet činí 926 325 Kč. Velké poděkování patří také Libereckému kraji, který poskytl na každou z etap dotaci.

JSN PowerAdmin makes your Joomla administration process easy and enjoyable. It allows you to have full control under your Joomla website in single screen. You can manipulate elements by using convenient GUI with drag-n-drop operations.

Admin Bar

AdminBar allows you to perform common actions quickly: Search items, check actions history, manage users and manage site.

Admin Bar

Spotlight Search

Spotlight Search helps you search items in your website quickly.

Spotlight Search

Site Manager

Here we go to the coolest feature of this extension: Site Manager. It helps you control the website content in one place. As you see, it covers Menu, Component and Modules.

Site Manager

Menu

Here you can manage your menus. If you want to move items within a menu, simply drag and drop them. If you want to edit more, left click on menu items.

Menu

Component

This section shows you the component of the menu item you selected. JSN PowerAdmin helps you move the mouse over all elements on the page and configure them with a single click. The software will automatically adjust all necessary parameters for you

Component

Modules

Here you can manage all Modules of the current default template. You can drag and drop a module to different module positions, or simply click on modules and positions to get more editing options.

Modules

JSN PowerAdmin supports 10 languages: English, German, Dutch, French, Russian, Spanish, Portuguese (Portugal), Portuguese (Brazil), Polish and Japan. It works perfectly with Joomla admin templates: Hathor, Mission Control, Admin Praise Lite, VTEM Admin, Minima and other

Impressions from Joomla site builders...

All I can say is it turbo-charged the admin area. So many shortcuts, saving hours of clicking and checking. With developers creating extensions like these, Joomla can only go up. My hat is off to the Joomlashine team - pcbob

JSN PowerAdmin is a great timesaver. It adds drag & drop functionality to menus and modules. The live search over articles, modules, menus, plug-ins ... is perfect. You visually can administrate all content elements like release date, author, category etc. I simply love it! Thank to Joomlashine - Herm

The moment I installed this component I could see the improvements and difference it makes in managing my site. A hefty percentage of my time in Joomla is spent switching between sections and finding modules and editing their settings. Where have you been all my life?- talgans

Download Now

Kontakt - farnost

Římskokatolická farnost Bozkov    
Bozkov 37
512 13 Bozkov

P. ThMgr. Krzysztof Mikuszewski MS
(+420) 481 682 156
mikuszewski(at)email.cz

www.farnostbozkov.cz

Kontakt - projekt

 

Ing. Kristýna Solničková, MBA, projektová manažerka
kristynasol(at)gmail.com 

 

Mgr. Radek Rejšek, diecézní organolog a kampanolog
(+420) 603 417 932
rejsek(at)dltm.cz

 

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com