Novinky

 

V úterý 28. května 2019 proběhlo v klášteře dominikánů v Praze slavnostní vyhlášení výsledků soutěže veřejných sbírek „Máme vybráno“. Děkujeme všem 719 hlasujícím, díky kterým se sbírka na bozkovské varhany umístila jako třetí v kategorii "Cena veřejnosti" a na účet veřejné sbírky tak přibude krásných 13 500 Kč. Děkujeme také Institutu pro památky a kulturu, o.p.s., který soutěž a konferenci pořádá, a partnerům akce - Ministerstvu kultury ČR a Národnímu památkovému ústavu.

 

Opět po roce se účastníme soutěže veřejných sbírek "Máme vybráno". Hlasujte, prosím, až do 20. května 2019 pro sbírku č. 110. Hlasování probíhá zde. Více informací naleznete zde. Mnohokrát všem děkujeme za podporu!

 

Pro větší přehlednost byl zcela ve spodní části stránky (pod články) vytvořen "Archiv novinek".

 

V restaurátorských dílnách proběhl v listopadu 2018 další kontrolní den. Na facebookových stránkách naleznete několik fotografií, jak práce na varhanách pokračují.

 

Omlouváme se, že stránky (především sekce "Novinky") nebyly příliš aktualizovány. Snažíme se více komunikovat především prostřednictvím facebookových stránek, ale i když se odmlčíme, nezahálíme. Oprava varhan pokračuje již VI. etapou záchranných prací, na které se velkou měrou podílí opět Liberecký kraj. Částka 300 tisíc korun, která nám byla na opravu poskytnuta, pomůže přiblížit náš cíl - rozeznít znovu bozkovské varhany ke cti Královny hor a pro potěchu příchozích.

 

V úterý 30. května 2017 se v dominikánském klášteře v Praze uskutečnila konference "Máme vybráno". Její součástí je i stejnojmenná soutěž veřejných sbírek, ve které si letos 1. místo v katerogii Cena veřejnosti odnesla sbírka na bozkovské varhany. Děkujeme všem, kteří nám zaslali svůj hlas. Vaše podpora přinesla finanční odměnu 30 tisíc korun, která bude použita na další restaurování. Více níže na stránce.

 

Opět po roce byla vyhlášena soutěž veřejných sbírek "Máme vybráno". Rádi bychom Vás požádali o zaslání hlasu pro veřejnou sbírku na varhany v Bozkově. Hlasování probíhá na www.mamevybrano.cz a číslo sbírky je 086. Hlasování bude ukončeno 21. května 2017. Mnohokrát děkujeme za pomoc!

 

Přejeme Vám požehnané Vánoce a vše dobré do nového roku. Děkujeme všem dárcům a přátelům Bozkova za podporu.  

 

Byla dokončena již IV. etapa restaurátorských prací, která se zaměřila především na vzdušnici hlavního stroje. Velkou část nákladů pokryla dotace Libereckého kraje, další pak veřejná sbírka a zdroje farnosti. Mnohokrát děkujeme a do roku nadcházejícího připravujeme další část oprav.  Několik fotografií nově zrestaurovaných částí si můžete prohlédnout na facebookových stránkách projektu.

 

Více informací naleznete ve spodní části stránky.

Veřejná sbírka účet číslo 3286101379/0800

Projekt záchrany varhan

Cílem projektu představeného na těchto webových stránkách je záchrana vzácných varhan z kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově. Tento královský nástroj, pocházející z roku 1852 z dílny významného albrechtického varhanáře Josefa Predigera, se v současné době nachází v havarijním stavu. Jedinou šancí pro jeho záchranu je okamžitý restaurátorských zásah, který však bude možné provést jen s pomocí Vás, dobrodinců, kterým není lhostejný osud památek.

Veřejná sbírka na "Záchranu vzácných bozkovských varhan" byla Římskokatolickou farností Bozkov dne 20. prosince 2012 řádně oznámena Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Mnohokrát děkujeme všem dárcům, díky kterým bylo prostřednictvím projektu "Adopce píšťal" přispěno do veřejné sbírky částkou 412 500 Kč (stav k 20. 12. 2019). Adoptováno bylo prozatím 776 píšťal z celkového počtu 1 298.

Od zahájení restaurátorských prací bylo v šesti etapách proinvestováno 2 453 775 Kč. Nyní probíhá etapa sedmá, jejíž rozpočet činí 926 325 Kč. Velké poděkování patří také Libereckému kraji, který poskytl na každou z etap dotaci.

Publikováno 23. září 2013

Počátkem tohoto roku byla vyhlášena veřejná sbírka na záchranu vzácných bozkovských varhan, jejichž restaurování si vyžádá několik milionů korun. Nyní, po devíti měsících vás můžeme seznámit s prvními úspěchy.

Varhany z kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově pocházejí z roku 1852 a jejich autorem je významný varhanář Josef Prediger z Albrechtic u Tanvaldu. Nástroj se nachází ve velmi vážném stavu (masivní napadení červotočem a cínovým morem, vyjmuté a poškozené části atd.) a náklady na jeho zrestaurování se pohybují v řádech milionů korun. V prosinci roku 2012 bylo tedy učiněno rozhodnutí vyhlásit na záchranu bozkovských varhan veřejnou sbírku, která byla 20. prosince 2012 řádně oznámena Krajskému úřadu Libereckého kraje. A jaké jsou první úspěchy?

  • Již tři čtvrtě roku mají lidé možnost přispívat na záchranu tohoto královského nástroje prostřednictvím veřejné sbírky a během této doby se na jejím účtu sešlo 271 921 Kč.
  • V červenci 2013 byl spuštěn projekt „Adopce píšťal“, jehož výtěžek putuje na účet veřejné sbírky a v současné době činí více než 29 tisíc korun. Adoptováno bylo již 26 píšťal a dvě celé oktávy, avšak na své „adoptivní majitele“ stále čeká 1247 píšťal. Přidejte se také. Adopční listina, kterou obdržíte, se může stát například netradičním dárkem ke zvláštním příležitostem a životním událostem, jakými jsou narozeniny, svatba, křtiny, ukončení školy apod.
  • Varhany litoměřické diecéze včetně těch bozkovských je možné podpořit také zakoupením pexesa „Varhany litoměřické diecéze“, kterého se prozatím prodalo za více než 11 tisíc korun. Cena pexesa je 50 Kč a v současné době ho můžete zakoupit na recepci biskupské kurie, ve věži katedrály sv. Štěpána a v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích. K dostání bude rovněž u příležitosti setkání u varhan, která probíhají v rámci projektu „Za varhanami litoměřické diecéze“. Dále jednáme s našimi kněžími, aby bylo možné zakoupit pexeso i ve farnostech litoměřické diecéze.
  • Dne 17. září 2013 proběhlo v klášteře dominikánů v Praze slavnostní vyhlášení soutěže veřejných sbírek "Máme vybráno". Sbírka na záchranu bozkovských varhan se umístila na třetím místě v kategorii "Cena veřejnosti". Všem, kdo hlasovali, moc děkujeme!

Pomozte nám i Vy zachránit varhany severních Čech. Více informací naleznete na www.varhany-bozkov.eu (Záchrana vzácných bozkovských varhan) nebo na http://www.dltm.cz/jak-nas-podporit, kde můžete i prostřednictvím platebních karet přispět na záchranu dalších nástrojů v diecézi (či jiné projekty).

Předem děkujeme za veškerou Vaši pomoc!

 

Kontakt - farnost

Římskokatolická farnost Bozkov    
Bozkov 37
512 13 Bozkov

P. ThMgr. Krzysztof Mikuszewski MS
(+420) 481 682 156
mikuszewski(at)email.cz

www.farnostbozkov.cz

Kontakt - projekt

 

Ing. Kristýna Solničková, MBA, projektová manažerka
kristynasol(at)gmail.com 

 

Mgr. Radek Rejšek, diecézní organolog a kampanolog
(+420) 603 417 932
rejsek(at)dltm.cz

 

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com