Novinky

 

Pro větší přehlednost byl zcela ve spodní části stránky (pod články) vytvořen "Archiv novinek".

 

V restaurátorských dílnách proběhl v listopadu 2018 další kontrolní den. Na facebookových stránkách naleznete několik fotografií, jak práce na varhanách pokračují.

 

Omlouváme se, že stránky (především sekce "Novinky") nebyly příliš aktualizovány. Snažíme se více komunikovat především prostřednictvím facebookových stránek, ale i když se odmlčíme, nezahálíme. Oprava varhan pokračuje již VI. etapou záchranných prací, na které se velkou měrou podílí opět Liberecký kraj. Částka 300 tisíc korun, která nám byla na opravu poskytnuta, pomůže přiblížit náš cíl - rozeznít znovu bozkovské varhany ke cti Královny hor a pro potěchu příchozích.

 

V úterý 30. května 2017 se v dominikánském klášteře v Praze uskutečnila konference "Máme vybráno". Její součástí je i stejnojmenná soutěž veřejných sbírek, ve které si letos 1. místo v katerogii Cena veřejnosti odnesla sbírka na bozkovské varhany. Děkujeme všem, kteří nám zaslali svůj hlas. Vaše podpora přinesla finanční odměnu 30 tisíc korun, která bude použita na další restaurování. Více níže na stránce.

 

Opět po roce byla vyhlášena soutěž veřejných sbírek "Máme vybráno". Rádi bychom Vás požádali o zaslání hlasu pro veřejnou sbírku na varhany v Bozkově. Hlasování probíhá na www.mamevybrano.cz a číslo sbírky je 086. Hlasování bude ukončeno 21. května 2017. Mnohokrát děkujeme za pomoc!

 

Přejeme Vám požehnané Vánoce a vše dobré do nového roku. Děkujeme všem dárcům a přátelům Bozkova za podporu.  

 

Byla dokončena již IV. etapa restaurátorských prací, která se zaměřila především na vzdušnici hlavního stroje. Velkou část nákladů pokryla dotace Libereckého kraje, další pak veřejná sbírka a zdroje farnosti. Mnohokrát děkujeme a do roku nadcházejícího připravujeme další část oprav.  Několik fotografií nově zrestaurovaných částí si můžete prohlédnout na facebookových stránkách projektu.

 

Více informací naleznete ve spodní části stránky.

Veřejná sbírka účet číslo 3286101379/0800

Projekt záchrany varhan

Cílem projektu představeného na těchto webových stránkách je záchrana vzácných varhan z kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově. Tento královský nástroj, pocházející z roku 1852 z dílny významného albrechtického varhanáře Josefa Predigera, se v současné době nachází v havarijním stavu. Jedinou šancí pro jeho záchranu je okamžitý restaurátorských zásah, který však bude možné provést jen s pomocí Vás, dobrodinců, kterým není lhostejný osud památek.

Veřejná sbírka na "Záchranu vzácných bozkovských varhan" byla Římskokatolickou farností Bozkov dne 20. prosince 2012 řádně oznámena Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Mnohokrát děkujeme všem dárcům, díky kterým se do 30. listopadu 2016 podařilo na záchranu varhan  vybrat 574 679 Kč.

Prostřednictvím projektu "Adopce píšťal" již bylo do veřejné sbírky přispěno částkou 353 900 Kč (stav k 7. 8. 2018). Adoptováno bylo prozatím 643 píšťal z celkového počtu 1 298.

Od zahájení restaurátorských prací bylo v pěti etapách proinvestováno 1 961 000 Kč. Nyní probíhá etapa šestá, jejíž rozpočet činí 492 775 Kč. Poděkování patří také Libereckému kraji, který poskytl na každou z etap dotaci.

Publikováno 14. dubna 2014

Projekt na záchranu dominanty kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově odstartoval v prosinci roku 2012 vyhlášením veřejné sbírky. Díky dotaci Libereckého kraje a prostředkům získaným bozkovskou farností pak v dalším roce mohla začít první etapa záchranných prací na varhanách pocházejících z roku 1852 z dílny významného varhanáře Josefa Predigera. Tato se nyní chýlí ke konci a byly během ní restaurátorem provedeny nejnaléhavější zásahy.

Po celkovém rozebrání nástroje a provedení kompletního průzkumu, označení a zabezpečení jednotlivých částí již došlo na samotné ošetření varhan proti dřevokaznému hmyzu. Právě jeho řádění způsobilo značné škody především na dřevěných píšťalách, proto několik z nich muselo být nejen ošetřeno, ale také ihned restaurováno a doplněny chybějící či zcela se rozpadající části.

Kromě mnohých překvapení, která na odborníky čekala v souvislosti se samotným nástrojem, bylo objevení fragmentů nástěnných maleb, jež zůstávaly skryty za varhanami. Tyto malby budou před opětovnou instalací varhan pečlivě zdokumentovány.

Projekt záchrany bozkovských varhan můžete podpořit i Vy, a to poskytnutím daru na účet veřejné sbírky či adopcí jedné z téměř 1 300 píšťal. V současné době má své adoptivní majitele již 114 píšťal (5 oktáv a 51 píšťal), kteří takto na účet sbírky přispěli částkou 63 500 Kč. Dárci pocházejí nejen z různých koutů ČR, ale rovněž z Polska. Na účtu veřejné sbírky se sešlo již téměř 350 tisíc korun. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Kontakt - farnost

Římskokatolická farnost Bozkov    
Bozkov 37
512 13 Bozkov

P. ThMgr. Krzysztof Mikuszewski MS
(+420) 481 682 156
mikuszewski@email.cz

www.farnostbozkov.cz

Kontakt - projekt

Biskupství litoměřické
Dómské nám. 9
412 88 Litoměřice

Ing. Kristýna Solničková, MBA, projektová manažerka
(+420) 731 402 553
solnickova@dltm.cz

Mgr. Radek Rejšek, diecézní organolog a kampanolog
(+420) 603 417 932
rejsek@dltm.cz

www.dltm.cz

Joomla templates by Joomlashine