Publikováno 14. dubna 2014

Projekt na záchranu dominanty kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově odstartoval v prosinci roku 2012 vyhlášením veřejné sbírky. Díky dotaci Libereckého kraje a prostředkům získaným bozkovskou farností pak v dalším roce mohla začít první etapa záchranných prací na varhanách pocházejících z roku 1852 z dílny významného varhanáře Josefa Predigera. Tato se nyní chýlí ke konci a byly během ní restaurátorem provedeny nejnaléhavější zásahy.

Po celkovém rozebrání nástroje a provedení kompletního průzkumu, označení a zabezpečení jednotlivých částí již došlo na samotné ošetření varhan proti dřevokaznému hmyzu. Právě jeho řádění způsobilo značné škody především na dřevěných píšťalách, proto několik z nich muselo být nejen ošetřeno, ale také ihned restaurováno a doplněny chybějící či zcela se rozpadající části.

Kromě mnohých překvapení, která na odborníky čekala v souvislosti se samotným nástrojem, bylo objevení fragmentů nástěnných maleb, jež zůstávaly skryty za varhanami. Tyto malby budou před opětovnou instalací varhan pečlivě zdokumentovány.

Projekt záchrany bozkovských varhan můžete podpořit i Vy, a to poskytnutím daru na účet veřejné sbírky či adopcí jedné z téměř 1 300 píšťal. V současné době má své adoptivní majitele již 114 píšťal (5 oktáv a 51 píšťal), kteří takto na účet sbírky přispěli částkou 63 500 Kč. Dárci pocházejí nejen z různých koutů ČR, ale rovněž z Polska. Na účtu veřejné sbírky se sešlo již téměř 350 tisíc korun. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!