Publikováno 27. ledna 2015

Záchrana bozkovských varhan vstoupila do své další etapy. V první vlně restaurátorských prací bylo proinvestováno 650 tisíc korun. Náklady byly vynaloženy na nejnaléhavější úkony (např. ošetření proti dřevokaznému hmyzu) a hrazeny z dotace Libereckého kraje, veřejné sbírky a prostředků Matice bozkovské. Druhá etapa, která byla zahájena na podzim loňského roku, zahrnuje restaurování větší části cínových píšťal a dokončení oprav některých částí vzdušnic a píšťalnic. Náklady tentokrát přesáhnou částku 300 tisíc korun.

Finanční prostředky na obnovu varhan pocházejí nejen z dotací a benefičních akcích, ale také především z veřejné sbírky. Dar na konto sbírky je možné zaslat přímo, nebo v rámci projektu "Adopce píšťal". Tímto způsobem si své "majitele" našlo již více než 300 píšťal z celkových téměř třinácti set a byla vybrána částka 166 tisíc korun. Celkově od vyhlášení sbírky do ledna letošního roku lidé přispěli částkou téměř 450 tisíc korun.