V úterý 30. května 2017 se v dominikánském klášteře v Praze uskutečnila konference „Máme vybráno“. Její součástí je i stejnojmenná soutěž veřejných sbírek, ve které se letos v kategorii Cena veřejnosti umístila na prvním místě sbírka na varhany v Bozkově.

Projekt „Máme vybráno“ připravuje Institut pro památky a kulturu ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem. Zástupci všech těchto institucí se slavnostního večera rovněž zúčastnili a předali jednotlivá ocenění. V rámci šestého ročníku tohoto projektu byly veřejné sbírky opět hodnoceny a odměňovány ve třech kategoriích.

Cenu veřejnosti v letošním roce získala sbírka na Záchranu vzácných bozkovských varhan. Uspěla tak mezi více než 180 sbírkami vyhlášenými na území celé České republiky a farnost obdrží finanční odměnu 30 tisíc korun. Prostředky budou využity na další restaurátorské práce.

Ocenění za Římskokatolickou farnost Bozkov převzal P. Krzysztof Mikuszewski, který poděkoval všem dárcům a těm, kteří svým hlasem pomohli k letošnímu úspěchu v soutěži. Bozkov je jedno z nejstarších poutních míst, u kterého se postupně vžilo přízvisko Královny hor. A jak pan farář zmínil, pro Královnu hor jsou zapotřebí královské varhany. „Doufám, že opět uslyšíme hlas varhan a zpěv místního sboru. Po dokončení budou varhany opět sloužit lidem a Bohu,“ uvedl P. Krzysztof.

 

Opravy pokračují i díky podpoře Libereckého kraje. Velmi vděční jsme ale především za podporu lidí. Naše veliké díky patří všem, kteří naše snažení podpořili nejen finančně, ale i uspořádáním koncertu či právě hlasováním v této soutěži.