Novinky

 

V úterý 28. května 2019 proběhlo v klášteře dominikánů v Praze slavnostní vyhlášení výsledků soutěže veřejných sbírek „Máme vybráno“. Děkujeme všem 719 hlasujícím, díky kterým se sbírka na bozkovské varhany umístila jako třetí v kategorii "Cena veřejnosti" a na účet veřejné sbírky tak přibude krásných 13 500 Kč. Děkujeme také Institutu pro památky a kulturu, o.p.s., který soutěž a konferenci pořádá, a partnerům akce - Ministerstvu kultury ČR a Národnímu památkovému ústavu.

 

Opět po roce se účastníme soutěže veřejných sbírek "Máme vybráno". Hlasujte, prosím, až do 20. května 2019 pro sbírku č. 110. Hlasování probíhá zde. Více informací naleznete zde. Mnohokrát všem děkujeme za podporu!

 

Pro větší přehlednost byl zcela ve spodní části stránky (pod články) vytvořen "Archiv novinek".

 

V restaurátorských dílnách proběhl v listopadu 2018 další kontrolní den. Na facebookových stránkách naleznete několik fotografií, jak práce na varhanách pokračují.

 

Omlouváme se, že stránky (především sekce "Novinky") nebyly příliš aktualizovány. Snažíme se více komunikovat především prostřednictvím facebookových stránek, ale i když se odmlčíme, nezahálíme. Oprava varhan pokračuje již VI. etapou záchranných prací, na které se velkou měrou podílí opět Liberecký kraj. Částka 300 tisíc korun, která nám byla na opravu poskytnuta, pomůže přiblížit náš cíl - rozeznít znovu bozkovské varhany ke cti Královny hor a pro potěchu příchozích.

 

V úterý 30. května 2017 se v dominikánském klášteře v Praze uskutečnila konference "Máme vybráno". Její součástí je i stejnojmenná soutěž veřejných sbírek, ve které si letos 1. místo v katerogii Cena veřejnosti odnesla sbírka na bozkovské varhany. Děkujeme všem, kteří nám zaslali svůj hlas. Vaše podpora přinesla finanční odměnu 30 tisíc korun, která bude použita na další restaurování. Více níže na stránce.

 

Opět po roce byla vyhlášena soutěž veřejných sbírek "Máme vybráno". Rádi bychom Vás požádali o zaslání hlasu pro veřejnou sbírku na varhany v Bozkově. Hlasování probíhá na www.mamevybrano.cz a číslo sbírky je 086. Hlasování bude ukončeno 21. května 2017. Mnohokrát děkujeme za pomoc!

 

Přejeme Vám požehnané Vánoce a vše dobré do nového roku. Děkujeme všem dárcům a přátelům Bozkova za podporu.  

 

Byla dokončena již IV. etapa restaurátorských prací, která se zaměřila především na vzdušnici hlavního stroje. Velkou část nákladů pokryla dotace Libereckého kraje, další pak veřejná sbírka a zdroje farnosti. Mnohokrát děkujeme a do roku nadcházejícího připravujeme další část oprav.  Několik fotografií nově zrestaurovaných částí si můžete prohlédnout na facebookových stránkách projektu.

 

Více informací naleznete ve spodní části stránky.

Veřejná sbírka účet číslo 3286101379/0800

Projekt záchrany varhan

Cílem projektu představeného na těchto webových stránkách je záchrana vzácných varhan z kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově. Tento královský nástroj, pocházející z roku 1852 z dílny významného albrechtického varhanáře Josefa Predigera, se v současné době nachází v havarijním stavu. Jedinou šancí pro jeho záchranu je okamžitý restaurátorských zásah, který však bude možné provést jen s pomocí Vás, dobrodinců, kterým není lhostejný osud památek.

Veřejná sbírka na "Záchranu vzácných bozkovských varhan" byla Římskokatolickou farností Bozkov dne 20. prosince 2012 řádně oznámena Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Mnohokrát děkujeme všem dárcům, díky kterým bylo prostřednictvím projektu "Adopce píšťal" přispěno do veřejné sbírky částkou 412 500 Kč (stav k 20. 12. 2019). Adoptováno bylo prozatím 776 píšťal z celkového počtu 1 298.

Od zahájení restaurátorských prací bylo v šesti etapách proinvestováno 2 453 775 Kč. Nyní probíhá etapa sedmá, jejíž rozpočet činí 926 325 Kč. Velké poděkování patří také Libereckému kraji, který poskytl na každou z etap dotaci.

Rok se s rokem sešel a sbírka na bozkovské varhany je opět zařazena do soutěže veřejných sbírek "Máme vybráno". Prosíme Vás tímto o hlasování pro číslo 069, které probíhá zde

Aktuálně byl do části "Ke stažení" vložen obrázek se současným stavem adopce píšťal.

 

Přejeme všem našim příznivcům a dárcům do nového roku vše dobré a hojnost Božího požehnání.

 

U příležitosti mimořádného Svatého roku - Roku Božího milosrdenství bude poprvé v dějinách z rozhodnutí papeže Františka otevřena Svatá brána také v diecézích. V neděli 17. ledna 2016 v 10 hodin bude brána otevřena v poutním kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově.

 

Srdečně Vás zveme na koncert Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice a Tomáše Židka, který se uskuteční v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově v sobotu 5. září 2015 od 18.00 hodin. Část vstupného bude věnována na záchranu bozkovských varhan. Pozvánku naleznete zde.

 

Další etapa restaurování varhan byla dokončena. Děkujeme všem, kdo nám pomáháte po krůčcích dojít k cíli. Velkou pomocí je nám také podpora ze strany Libereckého kraje, proto i sem míří naše poděkování. Fotografie dalších opravených částí si můžete prohlédnout na našem facebookovém profilu.

 

V pátek 29. května 2015 proběhla v celé České republice "Noc kostelů". Bylo nám velkou radostí uvítat dvacet návštěvníků, kteří v tento večer vystoupali až do Bozkova a využili tak možnosti prohlédnout si postupně restaurované varhany.

 

Soutěž veřejných sbírek "Máme vybráno" zná své vítěze a sbírka na záchranu bozkovských varhan získala 10. místo v kategorii "Cena veřejnosti". Sbírkové konto tak bude navýšeno o 5 tisíc korun. Děkujeme touto cestou za zaslané hlasy. Velmi si této podpory vážíme, neboť desáté místo mezi více než stovkou sbírek je velký úspěch. Naše poděkování patří také Institutu pro památky a kulturu, který je pořadatelem soutěže, za činnost, jež vykonává. Dále děkujeme Ministerstvu kultury a Národnímu památkovému ústavu za poskytovanou podporu. DĚKUJEME!

 

Veřejnou sbírku na záchranu bozkovských varhan můžete až do 20. května 2015 podpořit hlasováním v soutěži veřejných sbírek "Máme vybráno". Hlasování probíhá na www.mamevybrano.cz a mezi prvních deset sbírek bude rozděleno 100 tisíc korun. Děkujeme všem za podporu!

 

Řady adoptivních majitelů píšťal bozkovských varhan rozšířila obec Bozkov v čele se starostou Stanislavem Doubkem a pan Jaroslav Zeman, senátor za Jablonecko a Semilsko. 

"Celý svůj život mám spjatý s regionem Semilska a Jablonecka, proto velmi vítám a podporuji aktivity, které vedou k zachování jeho kulturního dědictví. Projekt záchrany bozkovských varhan mě velice oslovil a těším mě, že se mohu stát součástí budoucnosti tohoto unikátního nástroje, jehož historii začal tvořit rodák z obce, která se stala mým domovem." (Jaroslav Zeman)

 

Benefiční koncert v Praze byl úspěšný, přibližně 120 návštěvníků navýšilo prostřednictvím dobrovolného vstupného konto veřejné sbírky o částku 13 158 Kč. Děkujeme! Naše poděkování rovněž patří Salvátorskému pěveckému sboru a harfenistce Bronislavě Klablenové, kteří pro bozkovskou farnost koncert uspořádali.

 

Srdečně vás zveme na benefiční koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 15. ledna 2015 od 19.30 hodin v evangelickém kostele U Salvátora v Praze. Dobrovolné vstupné bude věnováno na obnovu bozkovských varhan. Pozvánku včetně programu naleznete zde. Těšíme se na setkání!

 

Přejeme Vám krásný a úspěšný nový rok. Nechť Vaším životem znějí pouze krásné tóny štěstí, zdraví a lásky. Mnohokrát všem děkujeme za přízeň a podporu!

 

Blíží se nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Obzvláště v tuto dobu děláme něco, co by mělo být součástí našeho každodenního života, věnujeme svým blízkým náš čas, lásku a také něco milého pro radost. Hezkým dárkem, který nejen potěší, ale rovněž velkou měrou přispěje k dobré věci, je adopce některé z varhanních píšťal. Zarámovaná "Adopční listina" bude Vám i obdarovanému již napořád připomínat, že jste se stali součástí historie bozkovských varhan... a v tónech jejich navždy život svůj ukotvíte. Děkujeme Vám za veškerou podporu a přejeme požehnaný Advent.

 

Aktuální stav "Adopce píšťal" je 240 adoptovaných píšťal za více než 124 tisíc korun. Děkujeme! V současné době připravujeme benefiční koncert, který se uskuteční v polovině ledna v Praze. Více informací zveřejníme co nejdříve, ale již nyní se těšíme na setkání. 

 

Rok po spuštění projektu "Adopce píšťal" má své "adoptivní majitele" již 190 píšťal a na konto veřejné sbírky tak tímto způsobem připutovalo 101 800 Kč. Děkujeme!

 

V části "Ke stažení" nyní naleznete i aktualizovanou tabulku s přehledem adoptovaných a volných píšťal. Zeleně označené píšťaly již mají své "adoptivní majitele" a k 1. červenci 2014 je jejich počet 182. Děkujeme!

 

V úterý 27. května 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže veřejných sbírek "Máme vybráno". Sbírka na bozkovské varhany se umístila hned ve dvou kategoriích. V kategorii "Nejlépe prezentovaná veřejná sbírka v roce 2014" obsadila krásné třetí místo a díky mnoha dobrým lidem, kteří pro ní hlasovali v kategorii "Cena veřejnosti", bude na její účet připsáno 5 tisíc korun za osmé místoDěkujeme všem, kteří nás podporují, a dále také vyhlašovateli soutěže Institutu pro památky a kulturu Ministerstvu kultury, které akci finančně podpořilo a mohla tak být navýšena konta hned deseti veřejných sbírek.

 

V pátek 23. května 2014 proběhla i v bozkovském kostele Noc kostelů. Ač počasí poutníkům příliš nepřálo, několik jich do kostela Navštívení Panny Marie zavítalo a setkání to byla velmi milá. Děkujeme všem sedmi statečným!

 

Benefiční koncerty, které se uskutečnily ve dvou svátečních květnových dnech, se velmi vydařily. Díky více než 130 návštěvníkům se podařilo na účet sbírky připsat krásných 11 180 Kč. Moc děkujeme všem, kteří se na koncertech podíleli!

 

Srdečně vás zveme na benefiční koncerty, které proběhnou ve prospěch záchrany bozkovských varhan ve dnech 1. května 2014 od 19.00 h (dobrovolné vstupné bude věnováno na záchranu varhan) a 8. května 2014 od 18.00 h (polovina z dobrovolného vstupného bude věnována na záchranu varhan). Koncerty se uskuteční v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově, v prvním termínu vystoupí pěvecký sbor Jizeran a v termínu druhém Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice a Tomáš Židek (z cyklu koncertů Sborová tvorba - perla české hudby). Více informací naleznete na stránkách farnosti Bozkov.

 

V rámci konference "Máme vybráno" probíhá i v letošním roce soutěž veřejných sbírek. V loňském roce se sbírka na bozkovské varhany umístila na třetím místě v rámci hlasování "Cena veřejnosti". Rozhodnete-li se nás podpořit i v roce letošním a pomoci tak získat další prostředky na záchranu varhan, prosím, hlasujte zde pro číslo 037. Všem moc děkujeme za pomoc!

 

První etapa záchranných prací se chýlí ke konci. Více informací naleznete v článku níže a fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Konečně se podařilo dokončit informační letáček, který naleznete v části "Ke stažení".

Kontakt - farnost

Římskokatolická farnost Bozkov    
Bozkov 37
512 13 Bozkov

P. ThMgr. Krzysztof Mikuszewski MS
(+420) 481 682 156
mikuszewski(at)email.cz

www.farnostbozkov.cz

Kontakt - projekt

 

Ing. Kristýna Solničková, MBA, projektová manažerka
kristynasol(at)gmail.com 

 

Mgr. Radek Rejšek, diecézní organolog a kampanolog
(+420) 603 417 932
rejsek(at)dltm.cz

 

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com