I.- VII. etapu projektu záchrany bozkovských varhan finančně podpořil Liberecký kraj z programu "Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji".

 

Děkujeme panu Květoslavu Zaplatílkovi (Tiskárna a knihárna Zaplatílek), díky kterému mohly být vydány letáčky na podporu záchrany bozkovských varhan.

 

Adoptivní majitelé

Adámková Marie - Flauta 4´

Alena, Dana, Helena, Iveta a Světlana (4.B SPgŠ Most) - Salicional 8´

Artiemjew Joanna - Superoctava 2´

Babcová Blanka - Fugara 4´

Babcová Tereza - Fugara 4´

Babec Martin - Fugara 4´

Babec Zdeněk - Fugara 4´

Bartoš Jaroslav - Bourdonbass 16´

Mons. Baxant Jan - Cymbal

Bernardová Božena - Bourdonbass 16´ a Quintabass 5 1/3´

Bouzkovi Ladislav a Eda - Mixtura (hl. stroj)

Buchartovi Božena a Bohuslav - Bourdonbass 16´

Bureš René - pět píšťal Fugara 4´

Ceéová Helena - Mixtura

Ceéová Zdena - Mixtura

Cigan Alfons - Octava 4´

Cigan Ivan - Principal 8´

Ciganová Eva - Superoctava 2´

Cigánkovi Andrea a Jan (obdarováni Zuzanou Madejovou) - Flauta 8´

Čechová Ludmila, roz. Strnadová - Violonbass 16´

Čejchanová Jarmila - Quintadena 8´

Černý Tomáš - Violonbass 16´a Bourdonbass 16´

Červenková Julie - pět píšťal Superoctava 2´

Červinkovi Tereza a David - oktáva Octava 4´

Drahotovi Anna a Vít - Bourdonbass 16´

Dubská Hana, Ing. - oktáva Quinta 2 2/3´

Fenclová Maruška - Superoctava 2´

Fišerová Anna - Principal 4´

Farníci z Chuchelny - oktáva Octava 4´a oktáva Principal 4´

Folwarczná Jana - 2x Salicional 8´

Gloverová Michaela - Violonbass 16´

Hanušová Jiřina - Superoctava 2´

Hanzlíková Kateřina - Flauta 8´

Havelkovi Iveta a Aleš - Copula minor 4´

Havrdová Ludmila - Violonbass 16´

Hellak Agnieszka a Mirek - Quintabass 5 1/3´

Hlava Jaroslav - oktáva Cymbal

Hlaváčková Lada - Flauta 8´

Hlaváčková Markéta - Flauta 4´

Hložný Jaroslav - Flauta 8´

Horejš Václav - Quinta 2 2/3´

Horyna Tomáš - Flauta 8´

Hršel Jiří - Flauta 8´

Hrubých Ivana a Jiří - Quinta 2 2/3´, Superoctava 2´a Mixtura (za dceru - obdarováni Barborou a Tomášem Nohejlovými)

Hušek František s Maruškou, Bonifácem a Aničkou - 4x Superoctava 2´

Hušek Josef s vnoučaty Martinem, Františkem, Václavkou, Josefínou, Bonifácem a Aničkou - Cymbal

Hušková Zdeňka - oktáva Quintadena 8´

Chlum Josef, Ing. - Cymbal

Chlumová Jitka - Superoctava 2´

Chmielewski Grzegorz - Superoctava 2´

Chrámový sbor Podbořany - dvě píšťaly Principal 8´

Jačkovi Ivana a Milan - Cymbal

Jebavý Josef - Principal 4´a Fugara 4´

Jednota, spotřební družstvo v Jilemnici - oktáva Principal 8´

Jirásko Josef - Violonbass 16´

Joštovi Marie a Jan - Bourdonbass 16´

Kačurovi Lucie a Pavel - Cymbal

Kaniová Alena - Principal 4´

Kmoch Vladimír - Flauta 8´

Konrad Franziskus - Cymbal

Koňák Bohumil - Copula major 8´

Kopřiva Filip - Quintabass 5 1/3´

Kosík Jan, Ing. arch. - Mixtura, Cymbal, Quinta 2 2/3´

Kousal Ludvík - Flauta 4´a Flauta 8´

Kozioł Jolanta a Tadeusz - Copula minor 4´a Copula major 8´

Kozlovský Miloslav - oktáva Salicional 8´

Kupková Anna - Bourdonbass 16´, Superoctava 2´a Violonbass 16´

Kurfiřt Josef - rejstřík Principalbass 8´

Kurfiřtová Jiřina - Violonbass 16´, Bourdonbass 16´, Flauta 4´, Flauta 8´, Octava 2´a 3x Mixtura

Kurfiřtovi Vladimíra a Jaroslav - Octava 2´, Principal 4´

La Saletská Rodina - Mixtura, Violonbass 16´

Lampa Dalibor - oktáva Quintadena 8´

Lampovi Stanislava a Radek - Violonbass 16´, Bourdonbass 16´

Mach Jiří - Flauta 4´

P. Mach Zdeněk - Principal 4´

Machalcovi Barbora a Petr - 2x Flauta 8´

Machová Kateřina - Octava 2´

Machová Mária - Principal 4´

Maleček Maxmilián - Quintadena 8´

Maleček Ondřej - Quintadena 8´

Malečková Julie - Quintadena 8´

Malečková Kateřina - Quintadena 8´

Martinec Libor - 2x Flauta 8´

Martinko Jan - Flauta 4´a Flauta 8´

Matoušek Jan - Bourdonbass 16´

Matoušek Petr - Superoctava 2´

Matoušková Jiřina - Principal 8´

Matoušková Kateřina - Octava 4´

Metelková Kateřina - Violonbass 16´

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul - oktáva Principal 8´

Mogilniccy Agnieszka a Aleksander - Flauta 4´a Flauta 8´

Mynaříkovi Barunka a Míša - Flauta 8´

Navrátil Josef, MUDr. - oktáva Fugara 4´

Nedbalová Jarmila - Copula major 8´

Novák Jiří - Principal 8´, Quintadena 8´

Nových Dáša a Táňa - 20 píšťal Copula major 8´, 2x oktáva Flauta 4´ a 2x oktáva Flauta 8´

Obec Bozkov - oktáva Cymbal

Oravová Ludmila - 2x Quinta 2 2/3´

Ouhrabková Olga - Violonbass 16´

Ouhrabkovi Jaroslava a Josef - oktáva Principal 4´a oktáva Fugara 4´

R.D. Mgr. ThLic. Paclik Miloslav - Salicional 8´

Pánková Soňa - Violonbass 16´

Pavko Marek, Ing., Pavková Michaela, Mgr. - oktáva Flauta 4´

Pavko Vojtěch - oktáva Principal 4´

Petruřalková Ačka - Violonbass 16´, Bourdonbass 16´, Flauta 4´a Flauta 8´

Pěničkovi Ludmila a Stanislav - oktáva Octava 4´

Pěnka Zbyněk, RENO - oktáva Mixtura

Piechowiak Ireneusz - Quintabass 5 1/3´

Pospíšil Lubomír - Quintabass 5 1/3´, 3x Salicional 8´

Prášil Jiří - Superoctava 2´

Prášilová Dagmar a Corpet Cyril - Superoctava 2´

P. ThLic. Přibyl Stanislav CSsR - oktáva Quinta 2 2/3´

Riegr Josef - Violonbass 16´

Rodina Balíkova - Mixtura, Octava 2´, Fugara 4´

Rodina Drašnarova z Liberce, Frýdlantu v Čechách a Prahy - Violonbass 16´(potomci donátora prvních varhan pořízených do bozkovského kostela, Jana Šourka ze Zásady)

Rodina Lamačova - oktáva Salicional 8´

Rodina Podlahova - Violonbass 16´

Rodina Pražákova - oktáva Octava 4´

Rudišová Růžena - oktáva Octava 4´, oktáva Salicional 8´, oktáva Superoctava 2´

Ryšánková Světlana a Lampa Vladimír - Mixtura

Salvátorský pěvecký sbor - Quintadena 8´- Děkujeme za uspořádání benefičního koncertu!

Sasková Marie - Mixtura

Sedláčková Marcela - Bourdonbass 16´

Sekaninovi Marie a Jiří - Mixtura

Smrtová Kristýna - Copula minor 4´

Sokhan Ulyana - Violonbass 16´

Solničkovy Kristýna a Milena - oktáva Quintabass 5 1/3´

Stehlíková Marie - Violonbass 16´

Stoklasa Miloš - Copula major 8´

Svoboda Václav - Violonbass 16´

Svobodová Františka Anežka - Quintabass 5 1/3´, 3x Superoctava 2´

Szabo Alexandr - Principal 8´

Szabová Milena - Superoctava 2´

Šimková Ester - Principal 8´

Šimková Maria - Principal 8´

Šobotník Petr - Salicional 8´

Špírek Lukáš - Octava 2´

Štěpánek Ludmilla - Principal 4´

Šubrtová Jana - Quintadena 8´

Šulcová Lidmila - Bourdonbass 16´

Tichý Kamil - Cymbal

Trzcińska Monika - Violonbass 16´ a Bourdonbass 16´

Véle Jan - tři píšťaly Octava 4´

Vinš Pavel - pět píšťal Quintadena 8´

Vlčko Jaroslav - 2x Violonbass 16´

Vlk Jiří - Salicional 8´

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice z. s. - Violonbass 16´; Quintabass 5 1/3´; 5x Salicional 8´; 2x Octava 4´

Zaciosová Olga - Principal 8´

Zeman Jaroslav - oktáva Superoctava 2´

ZŠ a MŠ Skalice - Octava 4´

 

další dárci, kteří si nepřáli být jmenováni.


Mnohokrát děkujeme!

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com