Jedno z nejstarších poutních míst v Čechách a na Moravě, Bozkov, se nachází na rozhraní Podkrkonoší, Českého ráje a Jizerských hor. V místních dolomitových jeskyních nalezneme největší podzemní jezero v Čechách. Pochází odsud zázračná voda, ke které již od pradávna putovali poutníci z blízka i z daleka a je od ní odvozen i původní název tohoto místa "U Boží vody". O poutní místo původně pečovali benediktini, později je vystřídal řád cisterciáků a nyní je ve správě Misionářů Matky Boží lasaletské.

Poutní chrám

Již v pol. 14. století stával v Bozkově farní kostel, který však zanikl za husitských válek. K jeho obnově došlo pravděpodobně až v 16. století - do dnešní doby se dochoval zvon z roku 1555 s reliéfem Madony. Legenda praví, že stavební materiál na výstavbu kostela byl zázračně přenesen z Roztok do Bozkova. Dvě pověsti se pojí také ke gotické mariánské sošce. První říká, že ji nalezl havíř v železném dole v Podbozkově na základě informace, kterou jeho nemocné ženě vyjevil ve snu anděl. Druhá pověst hovoří o době husitských válek, kdy zázračnou šošku zachránil místní farář zakopáním do země. Toto místo pak farníkům označil v červenci napadlý sníh.

Bozkov byl dlouhou dobu spravován z jiných farnostní, avšak počet poutníků postupně narůstal (roku 1655 jich bylo na 4 tisíce) a starý dřevěný kostel s "dálkovou" správou již nestačil. Hraběnka Marie Polyxena Desfoursová tak položila 23. září 1690 základní kámen nynějšího kostela. Fara byla vrchností obnovena v listopadu 1746 a v lednu následujícího roku sem nastoupil farář Václav Komárek. Jeho nástupci pak taktéž pro toto místo mnoho vykonali. Václav Dušek nechal v letech 1754-1757 zhotovit oltář se sochami světců a světic a kazatelnu se sochami evangelistů a sv. Augustina. Pořídil zlaté paprsky k soše Panny Marie a její kamennou repliku umístil roku 1765 v nice nad hlavním vchodem. Za jeho působení byly do kostela pořízeny varhany, nechal snést dosavadní kazetový rovný strop a nahradil jej bedněným s rákosovou omítkou na způsob valené klenby s lunetami a roku 1790 jej dal vyzdobit invokacemi Loretánské litanie. Náhrobní kříž umístěný na jižním soklu lodi kostela označuje místo jeho posledního odpočinku. Místní rodák P. Josef Strnad, který zde působil v letech 1833-1841, podnítil výstavbu nové fary. P. Alois Schalk nechal zhotovit dvě kamenné brány ke hřbitovu (1846), jež stojí dodnes. P. František Brousek obnovil v letech 1860-1862 loretánskou litanii, obrazy Křížové cesty a většinu oltářních obrazů. Roku 1882 sem na vlastní žádost přišel P. Josef Kouble, který byl velmi osvětově a literárně činný a jeho pověst ovlivnila spisovatele K. V. Raise natolik, že ho zařadil mezi postavy svého románu "Zapadlí vlastenci" jako pátera Chválu.

Jeho nástupce P. Jan Křtitel Štajnygr byl typem iniciativního kněze, jakého toto poutní místo vyžadovalo. Zavedl májové pobožnosti, k nim složil příručku, sepsal historii obce a kostela a vydal ji roku 1893 pod názvem "Poměnky z Bozkova". Kostel nechal důkladně opravit a 22. října 1893 byla stavba konečně posvěcena. Roku 1938 přišel do Bozkova P. Josef Hofmann z České Lípy, který patří k nejvýznačnějším osobnostem mezi místními duchovními správci. P. Hofmann probudil ve veřejnosti zájem o toto poutní místo a získal příznivce k finanční výpomoci. Postupně tak byly prováděny potřebné opravné a restaurátorské práce vč. restaurování a konzervace milostné sochy Panny Marie, kterou začal nazývat "Královna hor". Za jeho působení byla na vysoké úrovni rovněž liturgie a chrámový zpěv. Významné byly též návštěvy politiků, spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů, historiků umění a malířů na zdejší faře, které poutnímu místu přinášely značný prospěch. Farář Hofmann byl roku 1951 přeložen do Loukova a později zatčen a odsouzen ve vykonstruovaném procesu. Z jeho iniciativy byl na jižní straně zdi kostela instalován reliéf Madony a sepjaté kněžské ruce, jež mají nabádat kolemjdoucí k modlitbě a vzpomínce na zemřelé.

V dobách komunismu docházelo ke snahám utlumit a zlikvidovat mariánský kult a poutě. V roce 1980 přešel Bozkov pod duchovní správu Semil. Děkan Alfréd Kostka, který sem po 15 let obětavě dojížděl, si Bozkov velmi oblíbil. Obnovil výuku náboženství a i ze svých vlastních prostředků udělal mnoho dobrého pro kostel.

Dne 1. září 1996 se Bozkov znovu dočkal vlastní duchovní správy. Znak - kříž s kleštěmi a kladivem - umístěný na věži kostela od roku 1948 jako kdyby předpovídal budoucí příchod misionářů Panny Marie z La Salette. Za finančního přispění zahraničních charitativních organizací dochází k postupným opravám fary  (pořádají se zde akce duchovního zaměření), přilehlé scholy (přeměněna na poutní dům) i kostela (havarijní stav stropu nad lodí kostela). Byla zpřístupněna věž kostela, ze které je nádherný výhled do okolní krajiny.

Mše svaté

úterý až pátek od 18.00 h

sobota a neděle od 10.00 h

Poutě v Bozkově

První neděle v červenci

15. srpen - nejbližší neděle

8. září - nejbližší neděle

19. září - nejbližší neděle

 

Poutě v roce 2014:

neděle 6. července – mše sv. od 8.00 h a od 10.00 h - hlavní mše sv., slouží J.M. can. ICLic. Martin Davídek

neděle 17. srpna – mše sv. od 8.00 h a od 10.00 h – hlavní mše sv., slouží bratr z řádu bosých karmelitánů v ČR

neděle 7. září – mše sv. od 10.00 h, slouží P. ThLic. Stanislav Přibyl CSsR, generální vikář litoměřické diecéze

neděle 20. září – Lasalettská pouť, mše sv. od 10.00 h s jáhenským svěcením, slouží litoměřický biskup Mons. Jan Baxant

 

Pramen naděje

Bozkov je od počátku své existence znám jako výjimečné místo s pramenem naděje - studánka "U Matičky" -, kde Bůh dává uzdravení a posilu do života. Pramen vody je základem života, základem společenství a základem naděje do budoucnosti.

 

Poutní dům

Poutní dům vytvořený z bývalé scholy má kapacitu 30 míst v pěti pokojích vybavených palandami. Každý pokoj má umyvadlo s teplou vodou, sociální zařízení je společné. V objektu se nachází kaple, malá kuchyň a společenský sál. Na přání je možné zajistit duchovní program různého rozsahu a obsahu. Cena pobytu dohodou.

 

Více se o poutním místě dozvíte rovněž v dokumentu České televize.

Kontakt

Poutní kostel Navštívení Panny Marie Královny hor v Bozkově

Misionáři Matky Boží lasaletské

Bozkov 37

512 13 Bozkov

 

Telefon: (+420) 481 682 156

Mobil: (+420) 605 144 529

e-mail: mikuszewski@email.cz

www.farnostbozkov.cz

 

Joomla templates by Joomlashine